Kategorie

Karta Stałego Klienta

Karta Stałego Klienta przeznaczona jest dla osób, które w sumie dokonały zakupów w naszym sklepie na kwotę powyżej 500 zł. Karta upoważnia do otrzymania 5% rabatu zarówno w sklepie stacjonarnym jak i internetowym przy każdych kolejnych zakupach. Osoby zamawiające tylko przez internet otrzymają stały rabat w wysokości 5% przypisany do konta.

 

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez Krzysztof Wąsowicz Zabawki KiM ul. Josepha Conrada 55b 31-357 Kraków. Karta Stałego Klienta daje prawo otrzymania rabatu oraz korzystania z ofert specjalnych przy zakupie towarów w sklepie stacjonarnym KIMLAND przy ulicy Josepha Conrada 55b w Krakowie oraz w sklepie internetowym www.kimland.pl

1.    Wystawcą Karty Stałego Klienta jest Krzysztof Wąsowicz Zabawki KiM ul. Josepha Conrada 55b, 31-357 Kraków.

2.    Karta Stałego Klienta upoważnia do uzyskania 5% rabatu na zakupy w sklepie stacjonarnym KIMLAND oraz w sklepie internetowym www.kimland.pl

3.    Do otrzymania Karty Stałego Klienta upoważniona jest każda osoba, która przedstawi paragony lub kopie paragonów za zakup towarów w sklepie KIMLAND na łączną kwotę powyżej 500 zł.

4.    Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową. Może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Nie upoważnia do wymiany rabatu na gotówkę.

5.    Warunkiem otrzymania karty jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

6.    Formularz zgłoszeniowy musi zostać potwierdzony przez pracownika sklepu z zabawkami KIMLAND.

7.    Wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie zawartych w formularzu danych oraz potwierdza ich autentyczność.

8.    Karta Stałego Klienta jest kartą imienną – na karcie widnieje imię i nazwisko właściciela – i opatrzona jest indywidualnym numerem.

9.    Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta jest użytkownik wskazany na Karcie oraz małżonek. Prawo do rabatów wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta nie może być cedowane na inną osobę.

10.   Posiadacz karty zobowiązany jest do promowania sklepu z zabawkami Kimland wśród rodziny i znajomych.

11.   Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupach w sklepie z zabawkami KIMLAND jest okazanie Karty Stałego Klienta sprzedawcy przed nabyciem towaru. W przypadku zakupów w sklepie internetowym www.kimland.pl warunkiem jest podanie kodu rabatowego.

12.   Rabaty z dwóch lub więcej Kart Stałego Klienta nie sumują się.

13.   Sklep z zabawkami KIMLAND zastrzega sobie prawo do wyłączenia rabatów wynikających z Karty Stałego Klienta dla niektórych towarów.

14.   Karta Stałego Klienta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub właściciela nie będzie honorowana.

15.   W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Stałego Klienta, właściciel powinien zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość, by otrzymać duplikat.

16.   Za wystawienie Karty Stałego Klienta, lub jej duplikatu nie jest pobierana opłata.

17.   Sklep z zabawkami KIMLAND zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Karty Stałego Klienta.

18.   Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.

19.   Na wybrane produkty oferowane w sklepie z zabawkami KIMLAND mogą obowiązywać inne rabaty i promocje, niż wynikające z posiadanej Karty Stałego Klienta.

20.   Użytkownik Karty Stałego Klienta może być proszony o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przy posługiwaniu się nią.

21.   Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo.

22.   Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego. Treść regulaminu dostępna jest na stronie sklepu internetowego  www.kimland.pl pod adresem https://www.kimland.pl/karta-stalego-klienta

23.   Karta Stałego Klienta zostanie wydana na miejscu, w sklepie z zabawkami Kimland przy ul. Josepha Conrada 55b, 31-357 Kraków po spełnieniu przez klienta warunków określonych w niniejszym regulaminie.